Bränsle & Valuta

Vi använder oss av Riksbankens genomsnittskurser för perioden tillsammans med index för dieselprisets utveckling. Detta vägs ihop till ett gemensamt tillägg för varje månad. Aktuellt tillägg gäller för en månad från den 9 varje månad till den 8 i påföljande månad. (Siffror i %)

Värden för perioden 2022-03-09 - 2022-04-08:

Aktuella bränsle- och valutatillägg

 

  Valuta- Drivmedel Mars 2022 (%) Valuta-drivmedel Feb 2022 (%) Drivmedel Mars 2022 (%) Drivmedel Feb 2022 (%)
Polen
Polen
15,2 8,33 4,48  
Ukraina
Ukraina
15,2 8,33 4,48  
Tjeckien
Tjeckien
27,85 18,90 4,48  
Slovakien
Slovakien
29,37 20,77 4,48  
Estland
Estland
23,46 16,80 4,48  
Lettland
Lettland
23,46 16,80 4,48  
Litauen
Litauen 
23,46 16,80 4,48  
Umgern
Ungern
23,46 16,80 4,48  
Rumänien
Rumänien
23,46 16,80 4,48  
Bulgarien
Bulgarien
23,46 16,80 4,48  
Slovenien
Slovenien
23,46 16,80 4,48  
Kroatien
Kroatien
23,46 16,80 4,48  
Bosnien-Hercegovina
Bosnien
23,46 16,80 4,48  

Serbien 
23,46 16,80 4,48  

Montenegro 
23,46 16,80 4,48  
Makedonien
Makedonien
23,46 16,80 4,48  

Turkiet 
23,46 16,80 4,48  

Moldavien
 
23,46 16,80 4,48  

Vitryssland
23,46 16,80 4,48  

Ryssland
23,46 16,80 4,48