Integritetspolicy

TRETAB Transport AB värnar om din personliga integritet och vi strävar alltid efter att skydda dina personuppgifter på bästa sätt och följa gällande lagar och regler för dataskydd. Med denna integritetspolicy vill vi informera dig om hur dina personuppgifter behandlas av oss. Denna policy gäller för alla uppgifter som samlas in i samband med er förfrågan och transport, genom användning av vår hemsida eller prenumeration på nyhetsbrev.

Vem är ansvarig för dina personuppgifter?

TRETAB Transport AB (556229-4420) är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Du kan kontakta oss på telefon 0410 482 20 eller via mail, info@tretab.se.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

TRETAB behandlar personuppgifter som du själv har tillhandahållit oss. När du gör en förfrågan eller köper en transport hos oss kommer du att lämna information till oss, likaså när du registrerar dig för nyhetsbrev. Informationen som du lämnar kan vara namn, kontakt- & adressuppgifter, e- postadress och telefonnummer.

För vilka ändamål behandlar vi dina uppgifter?

Vi behandlar dina kontaktuppgifter för att administrera förfrågningar från dig och eventuella avtal med dig samt för att ge information och service i samband med sådana förfrågningar och avtal.

Dina personuppgifter kan även komma att användas för marknadsföring, uppföljningar samt för vår sälj- & produktutveckling i syfte att förbättra våra tjänster och produkter. I de fall du inte vill ta del av marknadsföring och/eller erbjudanden, vänligen kontakta vår personuppgiftsansvarig.

När du använder vår hemsida samlar vi inte in någon information av ditt surfbeteende för analys, nya erbjudanden etc.

Laglig grund för behandlingen och lagringsperiod

TRETAB Transport AB behandlar alltid dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning. Vi behandlar dina personuppgifter när det är nödvändigt för att fullgöra ett avtal med dig och när vi har ett annat legitimt och berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter, t ex ett intresse av att utveckla våra tjänster och/eller produkter. Om vi skulle behandla dina personuppgifter för något ändamål som enligt tillämplig lagstiftning kräver ditt samtycke, så kommer vi att inhämta ditt samtycke innan vi påbörjar en sådan behandling.

Uppgifterna som vi samlar in i enlighet med vad som anges ovan raderas när ändamålen med behandlingen fullgjorts.

Säkerhet till skydd för personuppgifter

Vi värnar om en hög säkerhet för dina personuppgifter och har i detta syfte vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter ifrån obehörig åtkomst, ändring, spridning eller förstörelse.

Begränsningar i utlämnande av personuppgifter

TRETAB Transport AB kan anlita externa samarbetspartners att utföra uppgifter för vår räkning, t ex för att tillhandahålla IT-tjänster.

Vi kan även komma att lämna ut personuppgifter till tredje part, som t ex polisen eller annan myndighet, om det rör utredning av brott eller om vi annars är skyldiga att lämna ut sådan uppgift med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

Vi kommer inte att lämna ut dina personuppgifter i någon annan utsträckning än vad som beskrivs i detta avsnitt

Dina rättigheter och rätt att inge klagomål

Du har rätt att, i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning, när som helst begära att få tillgång till de personuppgifter som behandlas om dig, att få felaktiga personuppgifter rättade, att TRETAB Transport skall sluta behandla samt radera dina personuppgifter, att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, att dra tillbaka ett samtycke till viss behandling (där samtycke har inhämtats) samt att invända mot behandlingen av personuppgifterna. Kontakta i sådant fall vår ansvarige för personuppgifter.