Valuta- drivmedelstillägg

Vi använder oss av Riksbankens genomsnittskurser för perioden tillsammans med index för dieselprisets utveckling. Detta vägs ihop till ett gemensamt tillägg för varje månad. Aktuellt tillägg gäller för en vecka i taget. Från måndag till söndag. (Siffror i %)

Värden för perioden 2023-07-09 - 2023-10-08

Aktuella valuta- drivmedelstillägg

 

  Valuta- drivmedel %
9/9 - 8/10
Enbart drivmedel %
9/9 - 8/10
Valuta- drivmedel %
9/7 - 8/9
Enbart drivmedel %
9/7 - 8/9
Polen
Polen
30,65 8,92 28,15 2,37
Ukraina
Ukraina
30,65 8,92 28,15 2,37
Tjeckien
Tjeckien
42,90 8,92 37,33 2,37
Slovakien
Slovakien
47,67 8,92 41,28 2,37
Estland
Estland
45,51 8,92 40,07 2,37
Lettland
Lettland
45,51 8,92 40,07 2,37
Litauen
Litauen 
45,51 8,92 40,07 2,37
Umgern
Ungern
45,51 8,92 40,07 2,37
Rumänien
Rumänien
45,51 8,92 40,07 2,37
Bulgarien
Bulgarien
45,51 8,92 40,07 2,37
Slovenien
Slovenien
45,51 8,92 40,07 2,37
Kroatien
Kroatien
45,51 8,92 40,07 2,37
Bosnien-Hercegovina
Bosnien
45,51 8,92 40,07 2,37

Serbien 
45,51 8,92 40,07 2,37

Montenegro 
45,51 8,92 40,07 2,37
Makedonien
Makedonien
45,51 8,92 40,07 2,37

Turkiet 
45,51 8,92 40,07 2,37

Moldavien
 
45,51 8,92 40,07 2,37