ETS-tillägg

 

Utsläppsrätter för sjöfarten - Emission Trading System

Från och med 1.e januari 2024 omfattas även sjöfarten av EU:s ETS-direktiv (i dagligt tal handel med utsläppsrätter). Direktivet syftar till att öka incitamenten för rederier att investera i "gröna fartyg" och därmed minska sina CO2 utsläpp.

ETS kommer att implementeras gradvis över tre år och under 2024 omfattas 40 % av sjöfartens CO2 utsläpp av ETS, under 2025 ökar det till 70 % för att under 2026 omfattas fullt ut.

Tyvärr innebär det kostnadsökningar som vi inte själva kan absorbera utan vi behöver föra det vidare mot Er, våra kunder.

Per 1.e januari 2024 inför vi därför ett rörligt ETS-tillägg motsvararande våra kostnadsökningar och som gäller för samtliga våra marknader.

ETS-tillägg (PDF)