Valuta- drivmedelstillägg

För att beräkna våra valuta- drivmedelstillägg använder vi oss av Riksbankens genomsnittskurser samt av Weekly Oil Bulletins drivmedelspriser i respektive land. Våra värden löper månadsvis från den 9.e till den 8.e i nästkommande månad.

Valuta - drivmedelstillägg