Då något avviker


Om olyckan är framme och något blir försenat, skadat eller på annat orsakar besvär för våra intressenter upprättar vi alltid en intern avvikelse. Våra avvikelser ligger till grund för vårt interna förbättringsarbete.

Genom Alandia har vi en väl tilltagen ansvarsförsäkring och vi kan även förmedla varuförsäkringar.  

Vårt rättesnöre vid reklamationer är Nordiskt Speditörsförbunds Allmänna Bestämmelser.

Vill du rapportera en skada, en försening eller veta mer om hur vi jobbar med avvikelser och reklamationer kontakta våra trafikchefer.
 
Här kan du ladda ner Nordiskt Speditörsförbunds Allmänna Bestämmelser:

NSAB 2015 - Svensk

NSAB 2015 - English