Kundenkät


Sedan ett tjugotal år tillbaks mäter vi hur våra kunder upplever vår service. Ett representativt urval av kunder tillsänds ett enkelt frågeformulär där resultatet ligger till grund för vårt förbättrings- och utvecklingsarbete i enlighet med vår kvalitetsstandard.

I år är det fjärde gången som hela enkäten är Webbaserad. Totalt består undersökningen av sjutton frågor. Dessa är indelade i sex olika frågeområden.

Tack alla ni som svarade i år! Resultatet för 2022 hamnar på 85,1 %.

Frågeområden

Enkäten består av 6 frågeområden som berör bemötande, tillgänglighet, lösningar, bokningsrutiner, avvikelser, klagomål/reklamationer, avisering, administrativa rutiner och punktlighet.

Formuläret avslutas med två öppna frågor där vi önskar att få kommentarer. Dessa frågor lyder:

 • Ge ett totalomdöme om vårt sätt att behandla Er som kund?
 • Hur kan vi förbättra oss?

Sammanfattning av 2022 års undersökning

 • Totalindex minskar från 86,5 % till 85,1 %. En minskning med 1,4 procentenheter.
 • Fyra av sjutton frågor har ökat sina index.
 • Svarsfrekvensen har varit avsevärt lägre i år.
 • Svarsmönstret från föregående mätning har dock inte förändrats. Det har inte heller svängningarna inom de olika frågeområdena.
 • Fokus på kapacitet och leveranssäkerhet.
 • Våra kunder föredrar en kombination av digitala och fysiska möten.
 • Bra bemötande och lösningsorienterade är några av våra styrkor.
 • Coronapandemin har gjort att fysiska möten med våra kunder blivit eftersatt. 
 • Önskan att använda IT-verktyg i samarbetet med våra kunder ökar.

Ett axplock ur alla de kommentarer vi erhållit från våra kunder.

Ge ett omdöme om vårt sätt att behandla Er som kund.
Vi känner oss behandlade med respekt!
- Bra bemötande och än så länge har det varit roligt att jobba med Er.
- Ni är en mycket bra Speditör och har alltid varit.
- Finns absolut inget att anmärka på!


Hur kan vi förbättra oss?
- Utveckla IT så att man kan integrera bättre och jobba mer digitalt. Tracking är en nödvändighet i framtiden.
- I det närmaste felfria redan.
- Kom och besök oss oftare !


Vill du ladda ner vårt frågeformulär och se hur våra kunder svarat? Klicka här.

Vill du veta mer eller har några synpunkter är du alltid välkommen att kontakta vår VD.