Leverantörer


Som en transportör utan egna dragbilar och chaufförer ger det oss en hög flexibilitet, men ställer samtidigt krav på att vi kan säkerställa våra intressenters krav ända ut i leverantörsledet. Detta gör vi genom frekventa leverantörsuppföljningar, systematiskt avvikelsearbete och besök ute hos våra leverantörer. Bland annat har vi tagit fram en transportörshandbok där vi samlat våra intressenters generella krav. 

Våra tre största dragbilsleverantörer, som tillsammans producerar merparten av våra transporter, har alla förbundit sig att följa kraven som finns beskrivna i Transportörshandboken. Här kan du ladda ner våra transportörshandböcker:

Transportörshandbok - Svenska
Transportörshandbok - Polska
Transportörshandbok - Tjeckiska

Våra trailers är föresträdesvis av märkena Krone och Schmitz och de leasar vi av PNO Trailer Rental AB.
PNO ansvarar för underhåll, service och besiktning. Samtliga våra trailers är utrustade med GPS sändare. Tack vare vårt samarbete med PNO säkerställer vi att våra trailers alltid är i trafiksäkert och gott skick, att de nyttjas maximalt och att vi kan ge en snabb återrapportering av olika händelser till våra kunder via GPS övervakningen.       

Vill du komma i kontakt med PNO? Klicka här!

En annan viktig komponent i vår leverantörskedja är rederiet Unity-Line. Genom sju dagliga avgångar till och från Polen där vi på varje avgång har ett antal fasta platser säkerställer vi att prioriterade leveranser skeppas över Östersjön utan fördröjning.

Vill du komma i kontakt med Unity-Line? Klicka här!

Vill du bli leverantör till TRETAB? Skicka din intresseanmälan via vårt kontaktformulär. Berätta vad du har att erbjuda och hur det kan förbättra vår verksamhet. Vi förbinder oss till att skyndsamt besvara din intresseanmälan.